Geçmiş Yaşam Terapisi mi ? Yoksa Tarikat Öğretileri mi?

Bu yazımda hiçbir kişiyi ve kuruluşu hedef alma amacım bulunmamaktadır sadece dikkatimi çeken bazı konular hakkında yapmış olduğum araştırmalarımı sizlerle paylaşmak istemekteyim. Nelere inandığınız ve inanmak istediğiniz beni ilgilendirmemekle birlikte benim de neye inandığım kimseyi ilgilendirmemelidir.

Yasal uyarımı yaptıktan sonra esas konumuz olan geçmiş yaşam terapisi adı altında insanların hipnotize edilerek kendilerine yaşamadıkları hayatın suçluluğu yüklenilerek insanlarda oluşturulan kalıcı psikolojik rahatsızlıklar bırakılmaktadır. Ancak bu konu derinlemesine araştırılmamakla birlikte bu konuyu fanatikçe koruyan bir güç olduğu da inkar edilmemektedir. Edindiğim bilgiler doğrultusunda aslında geçmiş yaşam terapisi ya da regression aslında Scientoloji kilisesinin buyruklarının en temelini oluşturmaktadır.

Scienteoloji klisesi ve öğretileri 1952 yıllarında Amerikan bir kurgu yazarı olan RON HUBBARD tarafından kurulmuştur.

Ron Hubbard kimdir?

Dianetics ve Scientology’nin yaratıcısı Lafayette Ronald Hubbard, 1911’de Amerika Birleşik Devletleri’nde doğdu. Hubbard, daha yürüyemeden ata binebildiğini ve üç buçuk yaşında bronkolara bindiğini, bu sırada okuma-yazma da bildiğini iddia etmiştir.

Ayrıca dört yaşındayken Karaayak Kızılderililerinin kan kardeşi olduğunu iddia etmiştir. Bununla birlikte, Karaayak Kızılderilileri “kan kardeşlerini” bir Hollywood fantezisi olarak reddetmiştir. Bu iddialarını çocukluk arkadaşı Hubbard’ın aslında atlardan korktuğunu hatırladığını söyleyerek çürütüyor. Hubbard, büyükbabasının zengin bir sığır baronu olduğunu da iddia etmiştir ama aslında, Lafayette Waterbury, bir dizi başarısız işletmeyi yöneten küçük bir kasaba veterineriydi.

Hubbard, insan zihnine olan ilgisinin, on iki yaşındayken ABD Donanması doktoru olan Komutan Thompson ile yaptığı görüşmeyle ateşlendiğini söylemiştir.

Hubbard, takipçilerine, on dört ile on dokuz yaşları arasında- Çin, Moğolistan, Hindistan ve Tibet’te yalnız seyahat ettiğini ve kutsal adamlarla çalıştığını söylemiştir. Aslında Moğolistan, Hindistan veya Tibet’i ziyaret de etmemiştir. Çin’e yaptığı iki ziyaret, annesinin eşliğinde kısa geziler oldu. Hubbard, 1935’te Adventure dergisine verdiği röportajda Çin’deki kalışının kısalığını itiraf etti.

Hubbard, İnşaat Mühendisliği alanında uzmanlaşmak istediği George Washington Üniversitesi’ne girdiğinde on dokuz yaşındaydı. Notları çok düşük olduğu için kursun üçüncü yılına kalifiye olamadı. Daha sonra Hubbard’ın hem inşaat mühendisliği hem de matematik alanında dereceleri olduğu iddia etmiştir. İkisinden de mezun olmadı ve matematik notları çok düşüktü. Üniversitedeyken, Hubbard ayrıca “moleküler ve atom fiziği” alanında kısa bir derste başarısız oldu ve bu da onun “Amerika’nın ilk Nükleer Fizikçilerinden biri” olduğu şeklinde de iddiaları bulunnaktadır.

SCIENTOLOGY KURULUŞU

Hubbard The Modern Science of Mental Health kitabında ortaya konan daha eski bir kişisel gelişim teknikleri sistemi olan Dianetics’in peşinden gitti. Kilise, Scientology’nin “ruhun kendisiyle, başkalarıyla ve tüm yaşamla ilişkisi içinde incelenmesi ve ele alınması” ile ilgilendiğini söylüyor , ancak Dianetik’in yalnızca reaktif zihinden kurtulmakla ilgilendiğini söylüyorlar. Scientology ayrıca etik ve ahlak (Mutluluğa Giden Yol), ruhsal esenlik (Arınma Yıkımı), iletişim, evlilik, çocuk yetiştirme, işle ilgili sorunlarla uğraşma, eğitim konuları (çalışma) ile ilgili uyuşturucu ve kimyasal kalıntılar gibi konuları da kapsar.

Scientology uygulamaları belirli bir dizi veya düzey biçiminde yapılandırılmıştır, çünkü Hubbard rehabilitasyonun adım adım gerçekleştiğine inanıyordu. Hubbard’a göre, bu adımlar Scientology’nin daha ezoterik bilgisinin daha gelişmiş katmanlarına yol açıyor. Bu, “Köprüden Tam Özgürlüğe” veya basitçe “Köprü” boyunca bir geçit olarak tanımlanır; burada Köprü’nün her adımı, Köprü’nün tanımıyla belirtilen alanda biraz daha kişisel özgürlük vaat eder.

Scientology’nin bazı temel inançları:

Bir kişi, bir zihne ve bir bedene sahip olan ölümsüz bir ruhsal varlıktır (tetan olarak adlandırılır).
Scientology’nin “denetim” süreci aracılığıyla, kişi kendini “engramlardan” ve implantlardan” kurtararak “Clear” durumuna ve ardından “Operating Thetan” durumuna ulaşabilir. Her durumun, bireyin doğal ruhsal yeteneklerini iyileştirmeyi temsil ettiği ve dramatik zihinsel ve fiziksel faydalar sağladığı söylenir.


Tetan birçok geçmiş yaşamdan geçti ve bedenin ölümünün ötesinde yaşamaya devam edecek.


Psikiyatri ve psikoloji kötü ve taciz edicidir.


İnsanlar, evrimin erken evrelerinin neden olduğu birçok duygusal sorunu sürdürürler (bkz. Scientology History of Man).

GEÇMİŞ YAŞAM TERAPİSİ VE SCIENTOLOGY

L. Ron Hubbard’ın Dianetik ve Scientology ilkeleri, E-metre adı verilen galvanik bir cilt yanıt makinesi kullanarak Denetim oturumlarında bir tür geçmiş yaşam regresyonu kullanır.

Scientology’de geçmiş yaşamlarla ilgili ilk yazılar, yaklaşık 1951’e ve biraz daha öncesine aittir. 1960’da Hubbard, Denetim sürecinden geçen özne tarafından bildirilen, Bu Yaşamdan Önce Yaşadınız mı başlıklı sözde geçmiş yaşam regresyon anılarının bir koleksiyonunu derledi. Nereye Gömüldünüz? adlı devam filmiyle başladı. bu asla tamamlanmadı.

Scientology doktrininde, geçmiş yaşamlar yalnızca Dünya’dan önce değil, aynı zamanda Helatrobus ve Xenu’nun Galaktik Konfederasyonu gibi Dünya dışı uygarlıklarda da gerçekleşir. Hatta varoluş koşullarının ve kurallarının farklı olabileceği bundan önceki evrenlerde bile yer alabilirler.

Tüm bunlar göz önüne alındığında aslında regresyon terapisinin Scientology kilisesi ile olan ilişkisi çok açıktır. Ancak günümüzde dünyada pek çok müridi olan bu kilisenin bildiğimiz tanıdığımız ünlü de yer almaktadır.

Further Reading:

https://www.cs.cmu.edu/~dst/Fishman/atack-freedom-trap.html#part12

https://www.scientology.org/what-is-scientology/the-practice-of-scientology/auditing-in-scientology.html

https://www.scientology.org/faq/scientology-beliefs/reincarnation.html

Yorumlar kapatıldı.

WordPress.com'da bir web sitesi veya blog oluşturun

Yukarı ↑

%d blogcu bunu beğendi: