BUYUK AYI TAKIM YILDIZI

URSA MAJOR TAKIMI, Tanrıça ve Ejderha resmini oluşturan üç takımyıldız -diğer ikisi Küçükayı ve Draco’dan oluşan grubun PARÇASIDIR (bkz. Yıldız Haritası 9, s. 134).

Kuzey Kutbu çevresinde yer alan bu yıldızlar, tüm yıldızlı gökyüzünün tek bir merkezi nokta etrafında hareket ettiğini ilk fark ettiğimizden beri kutsal tutulmuştur. Burada, daha önce tartışıldığı gibi, insan ruhu için orijinal model olarak kullanılan omphalos vardır. Bu, dünyanın hareket etmeyen noktası veya pivot noktasıdır, çoğu kültür tarafından ilahi bir yer olarak düşünülür, ölümsüzlerin dünyasına açılan bir kapı olan ve tüm yaşamın içinden çıktığı bir yer.

Hindu mitolojisinde21 Ganj’ın kaynağı ve Babilliler için Cennetteki Anne’nin yeri olarak kabul edildi. Gökyüzünün bu kısmından tüm kültürler için dökülen mitolojilerde ezici ya da icine hapseden gibi anlamlari vardır.

Antik çağlardan beri her yıldız kataloğunda yer alan bu takımyıldız, muhtemelen insanlık tarihinin en eskilerinden biridir. Aratus, bebek Zeus’u beslediği için göklere konan bir ayı hakkında eski bir hikayeden bahseder.2’5 Bununla birlikte, bu takımyıldız, insan varoluşunun çağları boyunca birçok efsanede yer almıştır. Her zaman kadınsı olan bu büyük Ayı, dünyanın dönme noktası, durgunluk noktası olan Kuzey Kutbu’nu çevreler. İşte yaşamın kaynağı buradaydı ve bu kutsal noktanın yanına büyük Dişi Ayı tanrıçası yerleştirildi.

Yazılı tarihte ilk ortaya çıkışı Babil yaratılış mitindedir, ancak bu aşamada o zaten eskiydi.216 Hindistan’da Büyükayı’nın yedi yıldızına Yedi Ayı deniyordu ve Kuzey Amerika’da beyaz ırkın gelişinden çok önce, takımyıldızı Paukuuawa veya Okuari olarak biliniyordu, her ikisi de Karaayak ve Iroquois kabilelerinin dillerinde “ayı” anlamına geliyordu.” İşte tüm yaşamın annesi ve tüm hayvanların koruyucusu, orijinal biçimlerinden birinde tanrıçaydı.

Ancak Yunanlılar zamanında önemi azalmıştı ve Homeros’un günlerinde Zeus tarafından tecavüze uğrayan ve onu Artemis’in gazabından korumak için bir ayıya dönüşen orman perisi Callista’ dan başka bir şey değildi. Zeus’un fetihlerinden birinin gökteki bu kutsal yere yerleştirilecek kadar onurlu olduğu gerçeğini uzlaştırmaya çalışan Yunanlılar, bu takımyıldızın devrilene kadar tüm yara izlerine hükmettiği söylenen Dişi Ayı Artemis olduğunu öne sürdüler. Bu, elbette, anaerkil toplumdan ataerkil topluma geçişi yansıtıyor gibi görünüyor. Aynı zamanda büyük olasılıkla Truva kahramanı Paris’i yetiştiren Dişi Ayı ile de akraba olduğunu belirtmek gerekmektedir.
Hıristiyan zamanlarında, bir Sakson Dişi Ayı tanrıçasının Hıristiyan formu olan Aziz Ursula olmuştu.” Efsanevi Aziz Ursula’ya, yıldızlarıyla çevrili bir ay tanrıçası olan on bir bin bakirenin eşlik ettiği söylenir. Bu on bir bin bakire, Romalılara karşı, erkeklerin yollarını protesto ederek ve Roma birlikleri tarafından katledilerek şehitliği elde ettiler. Britanya’da bu takımyıldız, Arthur ve arabasıyla ilişkilendirildi. Gal dilinde Anh, “ayı” anlamına gelir ve Utfryrs, ” devasa.” Bu takımyıldızın Kral Arthur’un son evi ve dinlenme yeri olduğu düşünülüyordu ve Yuvarlak Masa’nın kökeniyle bağlantılıydı, sembolizmi Büyük Ayı’nın (Arthur) tüm yaşamın kaynağı (Kutsal Ayı) etrafındaki devrimiydi. Kase), Kutup Yıldızı.’
Hâlâ Hıristiyan geleneği içinde, 1506’da kurulan Ursulines adlı rahibeler düzeni, kendini diğer kadınların eğitimine adamış bir grup kadındı. Orijinal grubun büyüklüğü Ay’ın yirmi sekiz numarasıydı ve kadınlar Papa Calixtus tarafından “cadıların yuvası” olarak tanımlandı. Kurucu Angela, kadınları ay ışığı altında açık bir alanda eğitme vizyonunu aldı ve, Hıristiyan kilisesinin ritüelleri ve alışkanlıkları olmadan görevlerini yerine getirmekte ısrar etti. Hıristiyan bir kadın azize tapma kisvesi altında, Hıristiyanlardan çok Artemis müritleri olarak hareket ediyor gibiydiler.
Bu nedenle, bu takımyıldızla, hikayeleri tarih boyunca karartılan büyük bir tanrıça figürüne bakıyoruz. Takımyıldızın büyük tanrıçanın kendisi mi yoksa erkek tanrıyı besleyen ana tanrıça mı olduğu, onun temsil ettiği kavramlarda çok az fark yaratır. Hala Kuzey Kutbu’nu dolaşıyor ve hala tüm yaşamın koruyucusunu temsil ediyor. Büyük Dişi Ayı hala durgunluk noktasının etrafında hareket ediyor.

Bernadette Brady çevirisidir.

Yorumlar kapatıldı.

WordPress.com'da bir web sitesi veya blog oluşturun

Yukarı ↑

%d blogcu bunu beğendi: